Privacyvoorwaarden

Biercheque B.V. ; gevestigd en kantoorhoudend te Nijkerk

Biercheque heeft respect voor de privacy van alle gebruikers/bezoekers van de website. De persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor uitvoering van het werkzaamheden welke verband houden met een gedane bestelling.

Dit om de gemaakte overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen naleven/uitvoeren, dit voor een optimale werking en het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van de bestellingen.

Gebruik gegevens;

Indien wij de gegevens ergens anders voor wensen te gebruiken dan zullen wij dit alleen doen met uw toestemming.

Wij zullen uw gegevens dus niet verkopen aan derden en zal deze enkel beschikbaar stellen voor derden/rechtspersonen welke betrokken zijn bij het bestelproces. Het bewaren van uw gegevens zal niet langer zijn dan benodigd  dan nodig is voor de doelstelling waarvoor wij de gegevens van u hebben ontvangen.

Alle medewerkers van Biercheque respecteren uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De ontvangen gegevens van de klanten zal door Biercheque worden voor de levering van de volgende diensten:

  • Bij een geplaatste bestelling hebben wij uw N.A.W. gegevens, afleveradres, e-mailadres en de benodigde betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.
  • Met toestemming slaan wij uw gegevens en uw bestel- en gebruik historie op. Dit om te kunnen zorgdragen voor een gepersonaliseerde website en een optimale gebruiksvriendelijkheid.
  • Uw e-mailadres zullen wij gebruiken om u te voorzien van informatie over de website en om u te voorzien van speciale klantaanbiedingen, nieuwsbrief en speciale klantacties. U kunt zich op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze informatievoorziening.
  • Informatievoorziening over het gebruik van de website Biercheque.nl. de terugkoppelingen die wij krijgen van onze website bezoekers zullen wij gebruiken onze website te optimaliseren.
  • Indien u een recensie wil schrijven is het aan u of u uw naam en andere persoonsgegevens wil toevoegen. Wij staan open voor de mening van onze bezoekers/klanten maar hebben het recht om de bijdragen welke niet voldoen aan onze sitevoorwaarden niet te publiceren.
  • Indien u meedoet aan een speciale actie en of prijsvraag dan hebben wij daarvoor uw persoonlijke gegevens nodig. Deze worden gebruikt voor de uitvoering van de actie en om de winnaar bekend te maken. Alle reacties en daarbij behorende informatie zullen wij gebruiken voor het meten van de reacties op onze acties.

Cookies;


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken bij Biercheque de Cookies  voor de herkenning van de klant en optimalisatie van de website. Met de Cookies kunnen wij informatie verzamelen over het websitegebruik en de wensen van de bezoeker om zo de dienstverlening te kunnen verbeteren en aan te passen aan de gebruikerswensen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek aan Biercheque geen Cookies ontvangt.

Indien u de Cookies niet accepteert kan het zo zijn dat niet alle onderdelen van de site optimaal werken. Het kan dus leiden tot het niet optimaal functioneren van de website.

 

Uw rechten;

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht;

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (info@biercheque.nl). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht;

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid;

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten;

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Biercheque B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid;

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Beoordelingen:

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Contactgegevens;

Mochten er naar aanleiding van deze privacy voorwaarden nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Biercheque B.V.
T (062) 327-9430 E erwin@biercheque.nl